Algemene Verkoopsvoorwaarden

Artikel 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten met ’t Naai- en Borduurkamertje.

Een verkoopovereenkomst tussen ’t Naai- en Borduurkamertje en de koper komt tot stand na acceptatie door ’t Naai- en Borduurkamertje van de bestelling. De koper ontvangt dan een ontvangstbevestiging. Vanaf die moment is de overeenkomst bindend en accepteert de koper de voorwaarden.

Een ontvangstbevestiging bevat volgende gegevens: een omschrijving van het aangekochte product; het aantal door de klant gekochte producten; de eenheidsprijs van de aangekochte producten; persoonlijke gegevens van de koper zoals naam, facturatie- en leveringsadres en e-mailadres; het ordernummer van de overeenkomst; de gegevens van ’t Naai- en Borduurkamertje voor eventuele vragen en/of opmerkingen.

’t Naai- en Borduurkamertje kan echter een bestelling weigeren of een bestelling aan voorwaarden onderwerpen. Indien dit het geval is, zal ’t Naai- en Borduurkamertje de koper hiervan binnen de 14 dagen na bestelling schriftelijk op de hoogte brengen.

Ook behoudt ’t Naai- en Borduurkamertje het recht om de inhoud en de voorwaarden van deze website aan te passen. Verder behoudt ’t Naai- en Borduurkamertje ook steeds het recht om prijsaanpassingen te doen en haar assortiment aan te passen.

Er kan enkel, mits uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ’t Naai- en Borduurkamertje afgeweken worden van deze voorwaarden.

Indien u echter toch nog vragen en/of opmerkingen zou hebben, neem dan gerust contact met ons op. Verdere gegevens hiervoor vindt u op het contactformulier.

 

Artikel 2. Levering en verzending

Na de ontvangst van het verschuldigd bedrag zal alles in het werk gesteld worden om de goederen zo spoedig mogelijk te leveren. Indien de bestelde producten voorradig zijn, zal de bestelling binnen de 30 dagen verstuurd worden naar de koper.

Indien deze leveringsperiode niet haalbaar is, zal ’t Naai- en Borduurkamertje de koper hiervan tijdig schriftelijk verwittigen en heeft de koper het recht de bestelling te annuleren zonder bijkomende kosten of kan een nieuwe leveringsdatum worden overeengekomen.

Wanneer de koper echter opteert om de bestelling te annuleren, zal het eventueel reeds betaalde bedrag binnen de 10 bankwerkdagen teruggestort worden.

De verzending zal standaard gebeuren met Kiala naar België en Nederland. Wanneer de koper echter een andere verzendingsmethode prefereert, kan deze zonder probleem schriftelijk besproken worden met ’t Naai- en Borduurkamertje. De aangerekende verzendingskosten zullen dan ofwel deels worden teruggestort ofwel extra worden aangerekend naargelang de kosten van de door de koper gekozen verzendingsmethode.

’t Naai- en Borduurkamertje is niet verantwoordelijk voor beschadiging of verlies van de verzonden producten tijdens het gehele verzendingsproces. Moest er echter beschadiging of verlies optreden, gelieve ons dan zo spoedig mogelijk te contacteren, zodat er samen naar een oplossing kan gezocht worden.

Wanneer de aangekochte producten teruggestuurd worden naar ’t Naai- en Borduurkamertje omdat de koper deze niet tijdig heeft afgehaald, dient de koper de extra kosten voor het opnieuw verzenden van het pakket voor zijn rekening  te nemen.

Teneinde verzendingskosten te vermijden, kan de koper ook opteren om zijn bestelde en betaalde producten te komen ophalen op het volgend adres: Beekstraat 35 te 9160 Lokeren. Dit is enkel mogelijk na afspraak.

 

Artikel 3 – klachten en retourneren van gekochte items

Het is onmogelijk om gepersonaliseerde producten te ruilen. Dit is enkel mogelijk voor de niet-gepersonaliseerde items. Wanneer de koper bepaalde producten wenst te ruilen, is dit mogelijk op basis van gedeelde verzendkosten. Hiertoe dient het oorspronkelijke product binnen de 14 dagen teruggestuurd te worden in de originele verpakking naar:

’t Naai- en Borduurkamertje – Beekstraat 35 – 9160 Lokeren

De koper dient duidelijk in een bijvoegde communicatie de volgende gegevens te vermelden: print van de oorspronkelijke orderbevestiging die hij ontving van ’t Naai- en Borduurkamertje en het product (met duidelijke omschrijving en kleur zoals weergegeven op de website) dat hij in ruil wenst te ontvangen. Na ontvangst van bovenstaande gegevens en het oorspronkelijk toegestuurde product door ’t Naai- en Borduurkamertje, zullen wij alles in het werk stellen om het nieuw gekozen product zo spoedig mogelijk op te sturen naar de koper. De verzendkosten voor het opnieuw verzenden neemt ’t Naai – en Borduurhoekje voor zijn rekening.

’t Naai- en Borduurhoekje weerhoudt het recht om een retourzending te weigeren bij vermoeden dat de teruggezonden artikelen reeds in gebruik zijn genomen of bij vermoeden van beschadiging aangericht na het verzenden van de producten, dus beschadigingen niet aangebracht bij de fabrikant of bij ’t Naai- en Borduurhoekje.

’t Naai- en Borduurkamertje controleert alle artikelen voor ze verzonden worden in een degelijke verpakking. De koper verbindt zich ertoe de bestelling te controleren bij levering. Stelt de koper toch schade vast aan de door hem bestelde artikelen, dan dient hij onmiddellijk, binnen de 14 dagen, ’t Naai- en Borduurkamertje hiervan op de hoogte te brengen per mail met een duidelijke foto en duidelijke beschadiging toegevoegd. Het oorspronkelijk beschadigde artikel zelf mag niet worden teruggestuurd zonder ’t Naai- en Borduurkamertje hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht te hebben.

Enkele tips bij ontvangst van een beschadigd goed: probeer een beschadigd product nooit zelf te retoucheren en gooi nooit de verpakking van de levering weg vooraleer er vastgesteld is dat de zending in perfecte staat is.

De koper geniet bij de aankoop van één of meer producten van de wettelijke garantie en de bescherming zoals voorzien in de Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen. De koper zal ’t Naai- en Borduurkamertje van een gebrek aan overeenstemming in de zin van de hiervoor vermelde wet schriftelijk op de hoogte brengen uiterlijk binnen de twee maanden vanaf de dag waarop u het gebrek heeft vastgesteld.

 

Artikel 4 – Prijzen en betaling.

Alle prijzen zijn vermeld in euro, inclusief BTW, doch exclusief verzendkosten. Deze laatste zullen berekend worden tijdens de bestelprocedure.

De betaling dient te gebeuren via overschrijving op het door ons opgegeven rekeningnummer met vermelding van IBAN- en BIC-code en met als mededeling uw ontvangen ordernummer.

Alle foto’s worden zo duidelijk mogelijk genomen en weergegeven. Ook de afmetingen en het gewicht zijn indicatieve elementen die ’t Naai – en Borduurkamertje zo strict mogelijk tracht weer te geven. Het is echter steeds mogelijk dat er kleine afwijkingen zijn in de kleuren, gewicht, afmetingen en maten van de producten. De koper kan hiervoor steeds contact opnemen met ’t Naai – en Borduurkamertje voor meer uitleg of bijkomende foto’s. Druk- en zetfouten blijven ten allen tijde voorbehouden.

 

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

Al de door ons geleverde artikelen zijn goedgekeurd volgens de geldende EU-richtlijnen en zijn CE-gecertifieerd. Het is bijgevolg de fabrikant die aansprakelijk is.  Bij deze sluit ’t Naai – en Borduurkamertje alle aansprakelijkheid uit inzake problemen met de geleverde artikelen. Wanneer de koper toch problemen zou ondervinden met deze artikelen, gelieve dan onmiddellijk contact op te nemen met ’t Naai – en Borduurhoekje zodat wij onmiddellijk contact kunnen opnemen met de fabrikant teneinde een oplossing te vinden voor de koper.

 

Artikel 6 – Persoonsgegevens

De door de koper opgegeven persoonsgegevens zullen worden opgenomen in een bestand teneinde de bestelling correct af te ronden. Nadien zullen de persoonsgegevens enkel nog worden gebruikt om de koper op de hoogte te houden van eventuele acties bij ’t Naai – en Borduurkamertje. De koper kan ten allen tijde inzage krijgen in zijn persoonsgegevens zoals opgeslagen bij ’t Naai – en Borduurkamertje en kan eisen dat zijn gegevens uit het personenbestand van ’t Naai – en Borduurkamertje worden geschrapt.

In geen geval zullen de persoonsgegevens voor andere doeleinden worden gebruikt.

 

Artikel 7 – Eigendomsrecht

’t Naai – en Borduurkamertje blijft eigenaar volle eigenaar van de verkochte produkten tot op het moment dat de aankoopprijs volledig is voldaan.

 

Artikel 8 – Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen ’t Naai – en Borduurkamertje en de koper.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in België.

 

Niets van deze website mag opgeslagen of gebruikt worden zonder schriftelijk toestemming van ’t Naai- en Borduurkamertje.

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *